• Înscrierea online, pentru Examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, a absolvenţilor anului curent, cât şi cei din promoţiile anterioare, se va face la adresa de e-mail ctia_craiova@yahoo.com. conform Calendar Bacalaureat 2020.
  • Candidații din promoțiile anterioare, care au susținut in sesiunile anterioare de cel puțin două ori examenul de bacalaureat și se înscriu pentru a susține toate probele de examen (probe scrise și echivalarea/ recunoașterea probelor de evaluare a competențelor lingvistice/digitale, var achita o taxa în cuantum de 354 lei;
  • Taxa de înscriere pentru echivalarea/recunoașterea probelor de competențe lingvistice/digitale pentru candidații din promoțiile anterioare, care au susținut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori proba = 18 lei/probă;
  • Taxa de înscriere/probă scrisă pentru candidații din promoțiile anterioare, care au susținut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori proba scrisă = 100 lei/probă. Sumele vor fi virate in contul Inspectoratului Șolar județean Dolj nr. Cont R059TREZ29120E365000XXXX, CUI 5046912.

Acte necesare pentru înscrierea online. În subiectul e-mail-ului pentru o preluare corectă a datelor se va scrie: „NUME_INIȚIALĂ_PRENUME_ELEV_ÎNSCRIERE BAC2020”

  1. Toate actele necesare de mai jos vor fi introduse într-o arhiva de tip *zip sau *rar cu denumirea: „NUME_INIȚIALĂ_PRENUME_ELEV_ÎNSCRIERE BAC2020”
  2. Cerere de înscriere completată lizibil, semnată și scanată; Cerere_inscriere_bac_iunie-iulie_2020
  3. Scan după cartea de identitate;
  4. Scan dupa certificatul de naștere;
  5. Scan după foaia matricolă;
  6. Două poze dimensiune 3/4 pentru diplomă cu numele candidatului scris pe spate, care vor fi trimise prin postă la adresa: Str. Brestei, nr. 144, Craiova, Dolj
  7. Candidații din promoțiile anterioare, care au susținut in sesiunile anterioare de cel puțin două ori examenul de bacalaureat vor platii o taxa de 100 lei/probă în contul R059TREZ29120E365000XXXX şi vor trimite scan după dovada plaţii.