COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA
AICI SE INVATA MESERIE!

Şcoala încă de la înfiinţare, în anul 1963, sub denumirea de CENTRUL ŞCOLAR  AL  MINISTERULUI  INDUSTRIEI  ALIMENTARE - CRAIOVA a pregătit muncitori calificaţi, maiştri şi tehnicieni în concordanţă cu cerinţele de forţă de muncă ale întreprinderilor de industrie alimentară aflate atunci în plină dezvoltare. Şcoala profesionalã îşi desfăşura activitatea de instruire teoretică în trei zile pe săptămână, iar restul de trei zile erau ocupate de instruirea practică.
În 1973, denumirea devine LICEUL PENTRU INDUSTRIE ALIMENTARÃ, în cadrul cãruia funcţionau clase de liceu cu profil industrie alimentarã, clase de şcoalã profesionalã cu acelaşi profil, clase de ucenici şi şcoalã de maiştri,  în profil industrie alimentarã şi profil tehnic.
În 1977, şcoala a luat denumirea de LICEUL INDUSTRIAL Nr.6 CRAIOVA şi a şcolarizat elevi pentru liceu, şcoalã profesionalã şi şcoalã de maiştri, toate în profilul industrie alimentarã si profil tehnic.
În 1992, denumirea unitãţii şcolare devine GRUP  ŞCOLAR  DE  INDUSTRIE  ALIMENTARÃ CRAIOVA care a presupus pregãtire de specialitate în cadrul urmãtoarelor forme de învăţământ: liceu industrial – 4 ani, liceu seral – 3 ani, şcoalã profesionalã –3 ani, şcoalã postlicealã–2 ani şi şcoalã tehnicã de maiştri –3 ani, în profilul industrie alimentarã si profilul tehnic.
Din anul şcolar 2001-2002, denumirea unitãţii devine Grupul Şcolar « ILIE MURGULESCU » Craiova şi pregãteşte elevi în filiera tehnologicã, profil resurse naturale şi protecţia mediului, specializarea industrie alimentarã, şi profil tehnic, specializarea mecanicã, în cadrul învãţãmântului liceal şi în domeniile industrie alimentarã, alimentaţie publicã şi turism şi electromecanic ( reparatii utilaje si instalatii in industria alimentara, reparatii aparate de uz casnic si frigotehnie), în cadrul învãţãmântului profesional. De asemenea, în şcoală funcţioneazã în continuare clase din învãţãmântul primar şi gimnazial.
Din septembrie 2008 scoala a devenit Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Craiova, cu o paleta larga de specializari structurata pe trei domenii ocupationale: RESURSE NATURALE SI PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII SI TEHNIC.